sarelika

Sarelika är ett litet deltidsföretag med fokus på illustrationer, läromaterial, trycksaker och fotografier med bas i Replot, Österbotten. 

Välkommen att titta runt på hemsidan och hör av dig om du har frågor! På sidan ”Om mig” hittar du kontaktuppgifter.

FO-nummer/Y-tunnus: 2598029-5