Läromaterial

Läromaterial producerat under eget namn

Artkort

Skriv ut artkorten tvåsidigt, om du vill ha namn på arten på baksidan av kortet – eller skriv ut varannan sida, om du vill ha bilder utan namn.  Artnamn på svenska och finska. Laminera för användning utomhus. Artkort kan användas mångsidigt i fältarbete och i pedagogiska lekar och spel utomhus. Dela gärna, men uppge var du hittat artkorten!

Småkryp i sötvatten (2020) Småkryp i sötvatten_artkort (pdf)

Östersjöarter (2021) Östersjöarter_artkort (pdf)

Skogsträd i norr (2020) Skogsträd_artkort (pdf)

Videomaterial

En introduktion till naturen som lärmiljö (2020) – producerad som en uppgift inom kursen Digitalt lärande och undervisning för det fria bildningsarbetet.

Läromaterial producerat åt andra / i samarbete med andra

”Sukeltajien ja vesiskorpionien maailmassa – Bland dykare och vattenskorpioner” (2017) gjorde jag tillsammans med Pia Lindström vid Borgå naturskola under tiden jag arbetade vid Karleby naturskola / Villa Elba. Här hittar du praktiska råd och kopieringsbottnar för undersökning av ryggradslösa djur i sötvatten, med barn och ungdomar: Sukeltajien ja vesiskorpionien maailmassa_Bland dykare och vattenskorpioner (pdf)

Sommaren 2019 skrev och illustrerade jag ”En liten guide om att rädda världen” för Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm r.f. Materialet finns här:  En liten guide om att rädda världen (pdf)

Sommaren 2020 var det tänkt att de finlandsvenska scouternas storläger skulle gå av stapeln. Najs2020 blev inhiberat av förklarliga skäl och en del material jag gjorde till den marinbiologiska programdalen ”Under ytan ” finns med bland andra aktiviteter i materialhäftet (går att ladda ner som pdf här). Där finns till exempel en Östersjö-variant på spelet 36 (som från början kommer från ”Att lära in matematik ute” / Naturskoleföreningen, 2005). Och ja, det finns några av mina teckningar i materialhäftet också!

Under 2020 producerades ett läromaterial med temat fisk vid Kvarkens naturskola, på beställning av Naturresursinstitutet. Materialet finns på svenska med namnet FISK: Tematisk uteundervisning i blå miljöer – en lärarhandledning och på finska med namnet KALA: Temaattinen ulko-opetus sinisessä ympäristössä – opettajan opas. Tryckta exemplar får ni från Kvarkens naturskola. Lärarhandledningen kan ni också ladda ner som pdf-fil, på svenska här och på finska här.